ಬೆಸೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು

ಸಾಧನೆಗಳು

Past students who have completed CA/ICWA/CS:

 • Anjana Baliga
 • Latha Kamath
 • Karthikya Shenoy
 • Yashaswini
 • Shwetha Bhat
 • Sanketh S Nayak
 • Jyothi Vidyashree
 • Manasa N M Bhat
 • Chaithra Nayak
 • Bhavya Parvathi
 • Asha Bhat
 • Sachin S Nayak
 • Mahesh
 • Harish Bharadwaj
 • Sridevi
 • Prasanna
 • Anusha Devadiga
 • Nagkiran
 • Karthi Nayak
 • Karthikeya Shenoy
 • Shreya Shanubhogh

Rank Holders In Mangalore University Examinations

2004 Anjana S Baliga B.Com II
2004 Sanjeevi Prabhu B.Com VII
2008 Bhavya Parvathi B.Com IV
2010 Chaitra Nayak B.Com III
2014 Amritha Baliga B.Com V