Besant Group of Institutions, Mangaluru

Administrative Staff

Vidya Hegde
Vasudeva Nayak
Ganesh Bhat T
Annapoorna
Rajaram E.G
Muktha Churya
Ashwitha
Annapoorna N.K
Gajananda
Shivaraj
Shashikantha
Jaya M.K
Sanjeeva
Gowri