Besant Group of Institutions, Mangaluru

Alumni Association

Adithya Shetty President.jpg

Mr. Adithya Shettuy -President

Rajesh Mudaliyar Secretary.jpg

Mr Rajesh Mudaliyar-Secretary

Staff Co-ordinator

Mr. Ganapathi Bhat M